Όροι και Προϋποθέσεις

echoshare παρέχει πληροφορίες και προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο, συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Μόλις επισκεφθείτε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να ακολουθήσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Echoshare διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις τιμές και τα προγράμματα που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση. Echoshare διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει όλα τα ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα από το νόμο και τα ίδια κεφάλαια για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Κάθε δικαίωμα που δεν παραχωρείται ρητά εδώ διατηρείται.

# 1 Πνευματικά δικαιώματα

© 2020 echoshare. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Όλο το περιεχόμενο ("ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ") σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, του σχεδιασμού, της διάταξης, του λογισμικού και άλλων έργων προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Εκτός εάν επιτρέπεται συγκεκριμένα, κανένα τμήμα αυτού του ιστότοπου δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ή με οποιαδήποτε μορφή, χωρίς echoshareπροηγούμενη γραπτή άδεια. Η άδεια χρήσης περιεχομένου μπορεί να χορηγείται κατά περίπτωση.

# 2 Εμπορικά σήματα

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των λογότυπων και των λέξεων που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της echoshare. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με την προηγούμενη γραπτή άδεια του echoshare σε κάθε συγκεκριμένη παρουσία. Χρήση του echoshare εμπορικό σήμα για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της echoshare θα συνιστά παραβίαση εμπορικών σημάτων και αθέμιτο ανταγωνισμό κατά παράβαση του νόμου.

# 3 Χρήση λογισμικού

Το λογισμικό και τα συνοδευτικά έγγραφα που διατίθενται για λήψη από αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας echoshare. Η χρήση του λογισμικού διέπεται από τους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, η οποία συνοδεύεται από το λογισμικό. Δεν θα μπορείτε να κάνετε λήψη, εγκατάσταση ή χρήση οποιουδήποτε echoshare λογισμικό εκτός εάν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη

# 4 Χρήση πληροφοριών ιστότοπου

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε να προβάλετε, να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε και να διανείμετε πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

  1. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για μη εμπορικούς προσωπικούς σκοπούς.
  2. Οποιοδήποτε τμήμα ή ολόκληρο το αντίγραφο των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας με την ίδια μορφή και τρόπο όπως στο πρωτότυπο.
  3. Οι πληροφορίες ενδέχεται να μην τροποποιηθούν με κανέναν τρόπο.
  4. echoshare διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της εξουσιοδότησης ανά πάσα στιγμή και η χρήση των πληροφοριών του ιστότοπού μας θα διακοπεί αμέσως μετά από ειδοποίηση από echoshare.
  5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω δεν περιλαμβάνουν τη διάταξη ή το σχεδιασμό αυτού του ιστότοπου. Στοιχεία αυτής της ιστοσελίδας προστατεύονται από εμπορικές ενδυμασίες ή άλλους νόμους και δεν μπορούν να μιμηθούν ή να αναπαραχθούν εν όλω ή εν μέρει.
  6. Οι πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω δεν περιλαμβάνουν λογότυπα, γραφικά, ήχους, βίντεο ή εικόνες σε αυτόν τον ιστότοπο, τα οποία ενδέχεται να αναπαραχθούν ή να διανεμηθούν μόνο όταν επιτρέπεται ρητά από echoshare.

# 5 Σχόλια

Τυχόν σχόλια, εισιτήρια υποστήριξης ή υλικό που αποστέλλεται echoshare, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ανατροφοδότησης, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες σχετικά με το Λογισμικό, αυτόν τον ιστότοπο ή άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες echoshare («Σχόλια»), θεωρείται μη εμπιστευτικό. echoshare δεν έχει καμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους σχετικά με αυτά τα σχόλια και είναι ελεύθερη να αναπαράγει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύπτει, να εκθέτει, να εμφανίζει, να μεταμορφώνει, να δημιουργεί παράγωγα έργα και να διανέμει τα Σχόλια σε άλλους χωρίς περιορισμό και είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες , τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε αυτά τα Σχόλια για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό στην ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία προϊόντων που ενσωματώνουν τέτοια Σχόλια.

# 6 Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων

Ορισμένοι σύνδεσμοι που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο που αναφέρονται σε άλλους ιστότοπους τρίτων δεν ελέγχονται echoshare. Δεν κάνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε άλλους ιστότοπους. Τα ονόματα των πραγματικών εταιρειών και προϊόντων σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

# 7 Εγγυήσεις και αποποιήσεις ευθυνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ Ή ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ). ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ. ΩΣΤΟΣΟ, ECHOSHARE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΛΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ECHOSHARE ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑ Ή ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ή ΟΜΟΕΙΔΕΣ). ΤΙ ΕΧΕΙ ΒΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ), ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΑΣ.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. ΟΧΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΤΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΜΕΡΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Αποποιείται κάθε ευθύνη και ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από ιούς που περιέχονται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτού του ιστότοπου. Συνιστάται στον χρήστη να κάνει τις δικές του ρυθμίσεις για την προστασία των πόρων του υπολογιστή του από τέτοιους ιούς.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση ή εάν θέλετε να επικοινωνήσετε echoshare για οποιονδήποτε λόγο, επισκεφθείτε το Κέντρο υποστήριξης πελατών για βοήθεια.