Μεταφορά PC/Mac σε iPhone

21 08, 2023

Υπάρχει AirDrop για Windows 10 & 11;

Υπάρχει δυνατότητα AirDrop στα Windows; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή αρχείων από υπολογιστή σε iPhone; Για να μάθετε τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, δείτε αυτήν τη σελίδα.