1710, 2023

Οδηγός εμφάνισης κρυφών αρχείων macOS

Ακολουθεί ένας περιεκτικός και εύκολος οδηγός για τον εντοπισμό των κρυφών αρχείων στο Mac σας. Ελέγξτε αυτήν τη σελίδα τώρα για να ξεκινήσετε.

1010, 2023

Οδηγός για τη μορφοποίηση κάρτας SD GoPro

Ακολουθεί ένα πλήρες και εύκολο στην παρακολούθηση σεμινάριο σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης μιας κάρτας SD GoPro. Συμπεριλάβαμε επίσης μια συμβουλή για τον τρόπο ανάκτησης των διαγραμμένων δεδομένων.